Jak si pořídit vlastní bydlení bez finančních útrap

Zvažujete vlastní bydlení, ale zároveň se bojíte závazků, které vyplynou z hypotéky? Děsíte se možného propadu do dluhové spirály? Víte, co znamená výraz americká hypotéka? A jaké rady musíte dodržet, abyste se vyvarovali možných finančních nástrah?

Pořídit si vlastní nemovitost je snem mnohých. Jak to ale učinit, aby se tento sen nestal v praxi příliš obtížným, nedosažitelným či zavazujícím? Rozhodně je třeba mít na mysli, že investice do nemovitosti je vhodným strategickým krokem, protože ceny nemovitostí se budou v budoucnosti s mírnými výkyvy postupně stále zvyšovat. Odkládání nákupu tak není z dlouhodobého hlediska výhodným řešením.

Většina z nás si však své vlastní bydlení musí pořídit prostřednictvím hypotéky. Nejedná se o nikterak výjimečný krok, protože uspořit v krátkém časovém horizontu potřebnou sumu pro jednorázovou koupi bytu či domu je při tempu české ekonomiky prakticky nemožné. Nezbývá tedy nic jiného než se dlouhodobě zavázat k pravidelným splátkám po dobu mnoha let. Než si však pořídíte vlastní nemovitost, je třeba se prakticky zamyslet co řešit při koupi domu či bytu.

Připravte si analýzu vlastní situace a nejen té finanční

První na radu přichází otázka – jste skutečně připraveni se usadit? Splácení hypotéky s sebou nese závazky, které se neslučují s dlouhodobými zahraničními poznávacími cestami, nebo dalším studiem. Jste rozhodnutí strávit následující roky s primárním cílem vydělát potřebné finanční částky? Jste ve svém zaměstnání spokojeni a plánujete v něm setrvat nadále? Máte pracovní smlouvu na dobu neurčitou nebo určitou?

Jste si jisti, že snadno naleznete nové zaměstnání s odpovídajícim platem v případě potřeby změny? Všechny tyto otázky musíte co nejupřímněji zodpovědět, abyste dosáhli skutečného přehledu o své situaci. Prostor pro hypotézy a přání zde není totiž možný. Nezbytné je však postavit se ke své finanční a sociální situaci čelem a nic si nezastírat, ani zjednodušovat.

Projděte si své finanční závazky

Splácíte v současnosti půjčku či jste si pořídili auto na leasing? Platí pravidlo, že není efektivní závazky příliš kumulovat či je nechat neošetřené. V tomto případě může napomoci finanční poradce, který navrhne možnou účinnou konsolidaci všech závazků. Platíte-li nájem, je potřebné počítat i s tím, že po určitou dobu budete muset hradit paralelně jak nájem, tak i nové splátky a další s koupí spojené poplatky.

Dalším kritickým místem je také nezbytnost vytváření potřebné finanční rezervy na vlastní provozní náklady nového (nebo rekonstruovaného) rodinného domu (bytu). Kromě stávajících půjček je potřebné pokrýt i náklady rekonstrukčních prací, kdy mohou vzniknout i nečekané náklady víceprací. Je nezbytné rovněž provádět například pravidelnou údržbu a technickou revizi kotle, zajistit lakování oken, pravidelné malování místností či odstranění následků případných havárií.

S novou nemovitostí rovněž narůstají pojistné platby – protože vznikne nová pojistná smlouva. Na pojistném se však skutečně nemusí vyplatit šetřit – je vhodné hned v počátku nastavit platby co nejvýhodněji z pohledu pozdějšího praktického plnění. Je také potřebné počítat s údržbou zahrady i terasy, postupem času taky například s výměnou oken aj.

Americké řešení

Jednou z možností, která se nabízí k získání zdrojů pro vlastní bydlení, je i využití tzv. americké hypotéky, která – stejně jako americká limonáda – až tak mnoho s Amerikou společného nemá. Její poskytnutí není na rozdíl od hypotéčního úvěru přímo navázané na financování nemovitosti, ale oproti klasickému hypotéčnímu úvěru dosáhnete výhodnější úrokové sazby – a to například i 2,89 % ročně při fixaci na jeden rok. Můžete tak část získaných peněz využít i na účel, který není s koupí nemovitosti přímo spojený.

Nároky pro poskytnutí americké hypotéky, například mHypotéky či jiného finančního produktu, jsou přísnější, než je tomu v případě klasických spotřebitelských úvěrů. Výhodou však je, že je tato hypotéka bude ve výsledku poskytnuta pouze těm, jejichž finanční zázemí je dostatečně bonitní pro její získání. Splácení je tak nepřivede do kritické situace.

Výhody americké hypotéky

Poskytovaná částka se pohybuje mezi 200 000 Kč až 4 000 000 Kč, resp. 75 % hodnoty nemovitosti, která je zastavena. Splatnost představuje dobu od 12 měsíců až do 20 let v případě neúčelové hypotéky, resp. 25 let v případě konsolidace úvěrů. Poplatky za vyřízení a poskytnutí úvěru jsou pak nulové.

Výhody, které tato hypotéka na bydlení nabízí, pak spočívají v bezplatném vedení běžného a úvěrového účtu i možnosti mimořádných splátek až do výše 25 % úvěru ročně, které nejsou zpoplatněny. Rovněž do výše poloviny hodnoty nemovitosti není potřebné dokládat své příjmy. Existuje i nabídka flexibilního on-line ocenění nemovitosti a garance fixace úrokové sazby 30 dní od podpisu žádosti o tento finanční produkt.

Přejeme vám, ať je cesta k vašemu bydlení stejně příjemná jako americká limonáda.

Napsat komentář