Energie z obnovitelných zdrojů

Palivový mix energetických společností, tedy skladba zdrojů, ze kterých společnost energie pro své zákazníky vykupuje, nabývá s ohledem na aktuální vývoj na světových energetických trzích stále na větší důležitosti. Jedním z hlavních současných úkolů energetických společností je posilovat v rámci palivového mixu podíl obnovitelných zdrojů, které nezatěžují okolní přírodu a přispívají k trvale udržitelnému rozvoji.

E.ON Energie patří v této oblasti na českém trhu k předním společnostem.  Podíl obnovitelných zdrojů na palivovém mixu společnosti činil v uplynulém roce celých 20,94 % a dlouhodobě se pohybuje nad hranicí dvaceti procent. Touto skladbou je E.ON Energie současně vysoce nad celorepublikových průměrem, který podle údajů společnosti OTE v roce 2016 dosáhl úrovně 10,11 %.

„Jen pro srovnání, v roce 2009 se obnovitelné zdroje podílely na palivovém mixu společnosti E.ON Energie jen z 12,89 % a o dva roky dříve to bylo dokonce pouhých 5,5 %“.

Poukazuje na pozitivní vývoj mluvčí společnosti E.ON Energie Vladimír Vácha. Současně klesá v palivovém mixu využití klasických zdrojů jako je uhlí nebo zemní plyn, rostoucí tendenci má naopak jaderná energie.

Společnost E.ON Energie hospodařila v roce 2016 se ziskem po zdanění ve výši 1,45 mil. korun, což znamená meziroční nárůst o 583 mil. korun, provozní výsledek se zvýšil o necelých 480 mil. na 1,77 mld. korun.

Energetická skupina E.ON zásobuje v České republice prostřednictvím své více než 65.000 kilometrů dlouhé distribuční sítě elektřinou 1,5 milionu zákazníků, především z jižních Čech a jižní Moravy. Její tržní podíl v tomto sektoru činí asi 20 %. V oblasti plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí a její podíl na trhu s plynem v České republice dosahuje přibližně 10,5 %.
Palivový mix společnosti E.ON Energie v roce 2016 (v závorce pro srovnání uvedena hodnota z roku 2009)

 

Obnovitelné zdroje                          20,94 %           (12,89 %)

Jádro                                                  36,19 %           (17,53 %)

Uhlí                                                     31,83 %           (35,25 %)

Zemní plyn                                        9,22 %              (23,34 %)

Druhotné energetické zdroje *      0,74 %

Ostatní zdroje **                              1,08 %

 

* Druhotné energetické zdroje jsou zdroje vzniklé lidskou činností. Patří sem např. komunální odpad, vyjeté oleje, skládkové plyny či odpadní teplo.

** Ostatní zdroje zahrnují např. kogenerace a další výrobny, které nejsou uvedené v jiných kategoriích.

 

Napsat komentář